Брза Пратка со нова база во Кавадарци

Брза Пратка со нова база во Кавадарци

Почитувани клиенти и соработници, Брза Пратка отвори нова база и во градот Кавадарци со локација во близина на новиот кружен тек наспроти детската градинка Гоце Делчев, ул. Моша Пијаде бб, поранешна пивница Гице екстра. Работно време од...