Свържете се с нас

Диспечерски центар

(0)70386910

Понеделник - Петък

09:00 - 18:00

Събота

10:00 - 16:00

contact@brzapratka.com

Грижа за корисници

(0)75 449 449

Понеделник - Петък

10:00 - 18:00

kargo@brzapratka.com

Исплата на откуп

(0)78 238 219

v.ilieva@brzapratka.com

Сметководство

(0)71 380 400

Понеделник - Петък

08:00 - 16:00

m.stefovska@brzapratka.com

Продажба

(0)75 333 068

Понеделник - Петък

10:00 - 16:00

komercija@brzapratka.com

Меѓународен транспорт канцеларија Македонија

(0)78238217

Понеделник - Петък

09:00 - 19:00

mimi.spasovska@brzapratka.com

Рекламации, поплаки и пофалби

(0)71 380 700

Понеделник - Петък

10:00 - 18:00

Събота

10:00 - 18:00

prijavi@brzapratka.com

Управител

sales@brzapratka.com

Меѓународен транспорт канцеларија Европска Унија

(0)78 238 217

mimi.spasovska@brzapratka.com