Контакт телефони од тимот на Брза Пратка

Контакт телефони од тимот на Брза Пратка

Почитувани клиенти и соработници,

Во продолжение можете да ги видите телефонските броеви од нашите курири, бази и одговорни лица, Тимот на Брза Пратка ви стои на располагање за сите дополнителни прашања и информации кои ви се потребни!

Берово,Пехчево Орце 075/ 437-520 курир
Битола Никола/Менде 071/ 261-936 курир
Битола Ице 075/ 333-067 курир
Велес Александар 071/ 261-923 курир
Велес Роберт 078/ 261-919 контрола
Велес Магдалена 072/ 275-261 база
Гевгелија Горан 070/ 380-972 курир
Гостивар Велче 071/ 261-964 курир
Делчево Ангел 075/227-963 курир
Демир Хисар Александар / Маја 078/ 293-682 база
Кавадарци Такси Веднаш 070/ 218-959 база
Кавадарци Такси Веднаш 075/227-980 база 2 нова
Кичево Влатко 071/ 340-387 курир
Кочани Александра 075/ 371-437 база
Кочани,Виница Александар 070/ 382-821 курир
Кратово/Ранковци Драган 075/224-876 курир
Крива Паланка Мартин 075/ 378-038 курир
Куманово Звонко 071/ 261-933 курир
Куманово Горан 075/ 371-676 курир
Куманово Катерина 078/ 238-218 база
Куманово Сања 075/ 437-526 база
Крушево Томи 075/219-767 курир
Неготино Ангела,Влатко 071/ 250-243 база
Охрид Александар 078/ 238-216 база
Охрид Глигор 071/ 382-306 курир
Охрид Горан 072/ 276-037 курир
Прилеп Иле 071/ 261-935 курир
Прилеп Александар 072/ 276-013 курир
Прилеп Маријан,Филип 075/227-845 база
Пробиштип Дарјон 072/ 276-042 база
Радовиш Столе 075/ 437-527 курир
Радовиш Цветанка 071/ 634-099 база
Ресен/Дебар Младен 071/ 223-120 курир
Св.Николе Стевче 072/ 276-054 база
Скопје/Аередром Аеродром 078/ 423-039 база
Скопје/Саем Горде 070/ 386-910 база
Скопје/Комерција Елена П. 075/ 333-068 комерција
Скопје/управител Кристијан 078/ 238-217 управител
Скопје/директор финанси Виолета 078/ 238-219 откупи
Скопје/Ѓорче база Виолета 071/ 382-301 база
Скопје/автопарк Жана 072/ 245-322
Скопје/ГТЦ Зорица 075/449-449 call центар
Скопје/Бит Пазар Никола 070/ 386-492 курир
Скопје/Маџари Марија 071/ 261-967 магацин
Скопје/Маџари Наташа 078/ 293-685 база
Струга Бранко 070/ 372-103 курир
Струга Рахела 072/ 275-302 база
Струмица Павле 071/ 239-098 курир
Струмица Ристе 071/ 239-439 база
Струмица Михаил/Ристе 071/ 381-496 курир/ноќна
Тетово Драган 075/ 388-123 курир
Тетово Божо 075/ 390-532 база
Тетово Борче 078/ 238-215 курир
Тетово Мирче 075/226-077 база2
Штип Никола 075/ 437-530 курир
Штип Љупка 072/ 275-430 база

Leave a comment