Ценовник

Курирски услуги во Македонија

Основната дејност на Брза Пратка е достава на секаков вид на пратки одобрени од Агенција за пошти. Ние сме една од трите најголеми фирми во Македонија за ваков тип на услуги и поради својот обем можеме да пласираме понуда по конкуретна цена. Доставата се врши во рок од еден работен ден од превземањето на пратката. Цената за достава започнува од 70 ден. За подетални информации проверете го нашиот ценовник.
БАЗА Зона 1, 2 Зона 3
Ценовник на пратки по тежина и по волумен база - база база - врата врата - врата база - врата
врата - врата
градски курир 24ч градски курир 6ч градски курир 3ч
КГ
Килограм
м3
Волумен
Цена во денари со ДДВ
до 1 до 0.05 70 ден 120 ден 170 ден 250 ден
1 - 3 до 0.05 80 ден 130 ден 180 ден 300 ден
4 - 6 до 0.09 100 ден 150 ден 200 ден 350 ден
7 - 9 до 0.15 120 ден 170 ден 220 ден 400 ден
10 - 15 до 0.2 150 ден 200 ден 250 ден 450 ден
над 16 до 0.5 150 ден + 9 ден за секој кг 200 ден + 10 ден за секој кг 250 ден + 10 ден за секој кг 450 ден + 11 ден за секој кг
ТЕКОВЕН ЦЕНОВНИК НА БРЗА ПРАТКА
тел. 070 386 910, 075 449 449 email: contact@brzapratka.com
Ценовник на пратки по тежина и волумен ЗОНА 1 и ЗОНА 2 ЗОНА 1 ЗОНА 2
Цена во денари со ДДВ Достава 6 дена во неделата, Понеделник од Сабота, зона со 87% од населението бо РМ Скопје, Охрид, Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Битола, Прилеп, Кавадарци, Неготино, Гратско, Велес, Струмица, Гевгелија, Радовиш, Кочани, Мак.Каменица, Виница, Пехчево, Делчево, Берово, Штип, Св.Николе, Куманово, Валандово, Богдани, Демир Капија, Ново Село, Пробиштип, Злетово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Росоман, Боцилово Помали населени места = цена за 1 зона, достава 2 од 4 пати неделно, 10% од населението - Вевчани, Дебар, Маврово, Мак.Брод, Демир Хисар, Кривогоштани, Ресен, Демир Капија
kg
колограми
m3
волумен
база - база база - врата врата - врата
до 1 кг до 0.02 100 ден 120 ден 170 ден
од 1 до 3 кг до 0.05 100 ден 130 ден 180 ден
од 4 до 6 кг до 0.09 120 ден 150 ден 200 ден
од 7 до 9 кг до 0.15 140 ден 170 ден 220 ден
од 10 до 15 кг до 0.2 150 ден 200 ден 250 ден Зона 3
над 16 кг до 10 150 ден +9 ден на кг 200 ден +10 ден на кг 250 ден +10 ден на кг Ги опфаќа подалечните села, во кои живеат само 2% од населението во РМ. Цените се објавени во табелата. Доколку клиентот инсистира на достава од денес за утре кога тоа не е предвидено, се доплаќа плус 300 ден
1 m3 = 1500 den
СЕКОЈ ДНЕВНО ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА НА ПРАТКИ КОСОВО, АЛБАНИЈА, СРБИЈА, БУЛГАРИЈА, ГРЦИЈА, ТУРЦИЈА, ПУСИЈА И ЕВРОПА
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 1. ОП - Пратката со откупнина - 1% од откупнината, мин. 30ден.
2. ППД - Пратка со повратен документ - 50% ден. 3 РП - Размена на пратки - 100 денари со вклучен ДДВ.
4. ВП - Вредносна пратка - 0.5% од само-декларираната вредност 5. ПДП - Приопитетна достава на пратка - 100ден. (до 12 часот)
6. КСК - Купување со курир - 1% од вредноста + мин. 100 ден. 7. ФЧД - Фиксиран час на достава - за ЗОНА 1 = 500 ден за ЗОНА 2 = 1000ден.
8. ОПП - Отвори пред да платиш откуп - бесплатна услуга
9. ТПП - Тест пред да платиш откуп - 100 ден на терен, база - 0 денари