Пријави рекламација

Почитувани, иако се обидуваме секоја Ваша пратка да ја третираме со внимание и одговорност, сепак постои можност да згрешиме и поради тоа однапред се извинуваме. Доколку настанал некој пропуст или некоја Ваша пратка е оштетена, доколку не сте задоволни од нашата услуга најтопло Ве замолуваме Вашето незадоволство да го пријавите. Искористете ги сите алатки кои Ви стојат на располагање. Пријавете  ја штетата која настанала на Вашата пратка. Тоа можете да го направите на оваа страница на два начина. Пред да го пополните нашиот формулар за рекламација најпрво проверете ги нашите Општи Услови  за да проверите дали Вашето барање ги исполнува истите.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Ако имаш некаков доказ, објави го овде

Сакате да дознавате повеќе за нашите услуги?

cheerful-delivery-man-carrying-box-customer-scaled.jpg