Çmimorja

Shërbime korriere në Maqedoni

Aktiviteti kryesor i Brza Pratkës është dërgimi i të gjitha llojeve të dërgesave të miratuara nga Agjencia e Postës. Ne jemi një nga tre kompanitë më të mëdha në Maqedoni për këtë lloj shërbimi dhe për shkak të vëllimit të tij mund të ofrojmë një ofertë me çmim konkurrues. Dorëzimi bëhet brenda një dite pune nga marrja e dërgesës. Çmimi i dërgesës fillon nga 70 den. Për informacion më të detajuar, kontrolloni listën tonë të çmimeve.
БАЗА Зона 1, 2 Зона 3
Ценовник на пратки по тежина и по волумен база база база врата врата врата база врата
врата врата
градски курир 24ч градски курир 6ч градски курир 3ч
КГ
Килограм
м3
Волумен
Цена во денари со ДДВ
до 1 до 0.05 70 ден 100 ден 130 ден 250 ден
1 - 10 до 0.05 80 ден 120 ден 160 ден 300 ден
10 - 15 до 0.09 120 ден 180 ден 205 ден 350 ден
15 - 20 до 0.15 165 ден 230 ден 250 ден 400 ден
20 - 30 до 0.2 210 ден 255 ден 270 ден 450 ден
30 - 40 до 0.25 245 ден 300 ден 320 ден 500 ден
40 - 50 до 0.3 300 ден 350 ден 400 ден 550 ден
над 51 до 10 7 ден по кг 8 ден по кг 9 ден по кг 11 ден по кг