Pyetjet e bëra më shpesh

Shpengimet paguhen ditën e ardhshme, pasi duhet një ditë për t’u përpunuar, por nëse bëhet fjalë për ndonjë shpengim për t’u marrë nga zona e 2-të ose të 3-të, atëherë shpengimi mund të merret pas disa ditësh.
Të gjitha vendbanimet janë të ndara në zona, koha e dorëzimit varet nga zona në të cilën ndodhet vendbanimi specifik. Shihni më poshtë për më shumë informacion.
Korrierët tanë në Shkup i marrin dërgesat jo më vonë se ora 15.30, por nëse dëshironi dërgoni dërgesën në një nga bazat tona jo më vonë se ora 19.30. Dhe në qytetet e tjera të vendit tonë marrja e dërgesave mund të zgjatet ndjeshëm në varësi të kohës së nisjes së furgonëve që transportojnë dërgesat në bazën tonë në Shkup.
Në Shkup dërgojmë nga ora 09.00 deri në 16.00, kurse në qytetet tjera dërgesa mund të bëhet pak më vonë në marrëveshje me korrierin.
Nëse vendi juaj i punës është në të njëjtën zonë me adresën tuaj të shtëpisë, atëherë korrieri mund ta dorëzojë dërgesën aty ku ju përshtatet më shumë, por nëse është në një pjesë tjetër të qytetit dhe ju insistoni që të dërgohet në vendin tuaj të punës, atëherë do t’ju dorëzohet të nesërmen pasi të jetë caktuar te një korrier tjetër që do të dërgojë në zonën tjetër.
Pavarësisht përpjekjeve që bëjmë për të evituar shqetësime të tilla, është ende e mundur që një gjë e tillë të ndodhë, për shkak të llojit të ndryshëm dhe numrit të madh të dërgesave të dërguara nga Brza Pratka. Kështu, nëse dërgesa juaj është e ndjeshme ndaj dëmtimit të lehtë, është e dëshirueshme që ajo të jetë e paketuar siç duhet brenda dhe jashtë me paketim dhe materiale që do ta mbrojnë dërgesën nga dëmtimet gjatë transportit. Shihni më poshtë për më shumë detaje.
Për dërgesë të humburа ne kompensojmë deri në 15 herë nga çmimi bazë për transport, dhe për dërgesë të dëmtuar deri në 10 herë nga çmimi bazë për transport, sipas ligjit të Republikës së Maqedonisë, nëse mendoni se dërgesa juaj është e humbur ose e dëmtuar, ju mund të raportoni në prijavi@brzapratka.com ose direkt në faqen tonë.
Sigurisht, korrieri duhet të kontaktojë me ju përpara se të vijë në adresën e dhënë në dokument.
Korrierët e Brza Pratkës gjithmonë përpiqen të dorëzojnë dërgesën deri në 3 herë. Por në qytetet ku ka baza, dërgesa mund të mbahet për ju deri në një javë.
Po është e mundur, pasi të keni verifikuar vërtetësinë e të dhënave tuaja.
Është e mundur, pasi të keni verifikuar identitetin tuaj dhe të keni verifikuar vërtetësinë e të dhënave tuaja.
Sigurisht, ju nuk jeni të detyruar të merrni dërgesën, nëse për ndonjë arsye nuk dëshironi ta merrni atë, ne do t’ia kthejmë dërguesit.
Mund ta hapni dërgesën vetëm nëse është rënë dakord paraprakisht me dërguesin dhe nëse është e shënuar në fletëngarkesë (dokument për marrjen e dërgesës)
Ju mund ta ktheni dërgesën, por do të tarifoheni për shërbimin, pasi kjo konsiderohet si marrja e një dërgese të re. Ju gjithashtu keni mundësinë për të shkëmbyer dërgesën në marrëveshje me dërguesin, por për më shumë informacion shihni më poshtë.
Pagesa rregullohet ndërmjet dërguesit dhe marrësit të dërgesës, përkatësisht të dyja palët bien dakord se cila prej tyre do të paguajë për shërbimin dhe është e mundur që edhe marrësi edhe dërguesi të paguajnë një pjesë të shumës.
Jo, shërbimi tarifohet vetëm me para në dorë, dhe ekziston mundësia e pagesës së faturës për klientët tanë të rregullt, persona juridikë.